Politica de Confidentialitate

Politica de Confidențialitate privind prelucrarea datelor cu caracter personal

 

Deoarece considerăm asigurarea dreptului la protecția datelor cu caracter personal ca un angajament fundamental pentru HUNT RECRUITMENT, dedicăm toate resursele si eforturile necesare pentru a prelucra datele dumneavoastră în deplina concordanta cu Regulamentul 679/2016 (“Regulamentul general privind protecția datelor” sau “GDPR”), precum și cu orice altă legislație aplicabilă pe teritoriul României. Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează prin mijloace mixte (manuale si automate), cu respectarea cerințelor legale și în condiții care să asigure securitatea, confidențialitatea, principiile și respectarea drepturilor persoanelor vizate.

Cine suntem – Conform GDPR, operatorul datelor dumneavoastră personale este SC HUNT RECRUITMENT SRL, numita in continuare ”HUNT RECRUITMENT”, o companie specializată în servicii personalizate de recrutare și managementul strategic al resurselor umane. Aceasta Politică de Confidențialitate se aplică informațiilor personale pentru care stabilim scopul și mijloacele de prelucrare,  indiferent de modul în care acestea sunt colectate sau stocate și descrie tipurile de informații colectate, modul in care informațiile pot fi utilizate, când pot fi divulgate, cum puteți controla utilizarea și dezvăluirea informațiilor dvs. si modul in care acestea sunt protejate. Pentru orice probleme sau solicitări legate de modul în care prelucram datele dvs. personale ne puteți oricând contacta la adresa: HUNT RECRUITMENT, Str. Avrig 23A-25A, București, email: office@hunt.ro

Definiții – Prin „Date personale” se înțeleg orice informații despre o persoana fizică sau de la orice persoană care poate fi identificată direct sau indirect.

„Proces”, „Prelucrare” sau „Procesare” înseamnă orice activitate care implică date personale, incluzând, dar fără a se limita la: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, recuperarea și utilizarea, dezvăluirea prin transmitere, ștergerea sau distrugerea de date personale.

Prin termenul „Utilizator” al site-ului se înțelege orice vizitator care accesează un site și completează un formular de înregistrare online.

Ce categorii de date personale prelucrăm – în general, colectam datele dvs. cu caracter personal direct de la dumneavoastră, astfel încât aveți controlul asupra tipului de informație pe care ne-o oferiți. În timpul derulării proceselor noastre de afaceri este posibil sa avem acces la următoarele categorii de date:

Vă rugăm să nu ne trimiteți date personale cu caracter special sau intim. Orice altă informație furnizată care nu este necesară în procesul de recrutare va fi ștearsă. Este posibil ca pentru unele poziții să cerem referințe de la foștii angajatori, însă doar cu consimțământul dvs. De asemenea, este posibil ca terțe părți, având calitatea de furnizori de aplicații, instrumente și plug-in-uri de pe site-ul nostru să folosească mijloace automate de colectare a datelor privind interacțiunea dvs. cu respectivele platforme. În această situație, datele sunt colectate direct de acei furnizori, care joacă rol de operatori de date personale. Va sfătuim să consultați politicile de protecția datelor ale acelor furnizori.

Care sunt scopurile prelucrării – Scopurile pentru care putem procesa informațiile personale, în conformitate cu legislația aplicabilă, includ:

În cazul în care ne-ați acordat consimțământul dumneavoastră, putem prelucra datele cu caracter personal și în următoarele scopuri:

Care sunt temeiurile juridice ale activităților noastre de prelucrare – În conformitate cu prevederile Art. 6 (1) GDPR prelucrarea datelor personale la HUNT RECRUITMENT se realizează pe baza următoarelor temeiuri legale:

Cum colectam informațiile despre dvs. – Este posibil să colectăm sau să obținem informații despre dvs. în următoarele moduri:

Rețineți că nu suntem responsabili pentru informațiile personale pe care le oferiți voluntar în paginile publice sau rețele sociale, prin solicitări de ofertă adresate telefonic, prin email sau pe website. De asemenea, această politică nu acoperă practicile terților care ne pot furniza informații despre dvs. De asemenea, în anumite împrejurări, putem colecta datele dvs. de la o sursă terță, care devine responsabilă pentru corectitudinea acestor date, având toate obligațiile și răspunderea unui operator privind respectarea legislației în vigoare.

Cât timp păstrăm datele dvs. cu caracter personal – HUNT RECRUITMENT a implementat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru asigurarea principiului de retenție a datelor atât timp cât este necesar. Conform politicii noastre de retenție, datele cu caracter personal sunt păstrate atât timp cât permit condițiile legale. În cazul eforturilor de obținere a unui post ideal, ne puteți solicita în mod expres să păstrăm datele dvs. pe un termen mai lung. În mod excepțional, unele date pot fi păstrate pe o perioadă necesară pentru apărarea unui eventual drept în justiție.

Precizia datelor personale prelucrate – HUNT RECRUITMENT face demersuri rezonabile pentru a vă asigura că datele dvs. personale sunt corecte și, dacă este necesar, actualizate. În cazul in care oricare dintre datele cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat suferă modificări (schimbări de nume sau adresa de e-mail) vă rugăm să ne atenționați prin email: office@hunt.ro

Minimizarea datelor și limitarea scopului – În acord cu principiile GDPR legate de minimizare, relevanță și adecvare, HUNT RECRUITMENT face demersuri rezonabile pentru a ne asigura că datele personale pe care le procesăm sunt limitate la strictul necesar, sunt relevante și adecvate pentru scopurile prelucrării. În măsura în care condițiile procedurale de achiziție a datelor personale și prevederile legale o permit, HUNT RECRUITMENT încearcă limitarea prelucrării unor anumite tipuri de date personale care nu sunt neapărat necesare sau care nu reprezintă scopul unei anume activități. Aceasta limitare si minimizare se pot face fără a afecta condițiile legale și normele interne stabilite de HUNT RECRUITMENT.

Colectarea datelor despre minori – Deoarece ne pasă de siguranța și confidențialitatea online a copiilor, nu contactam cu bună știință sau nu colectam informații de la persoane cu vârsta sub 16 ani. Site-ul nostru Web nu are ca scop solicitarea de informații de orice fel de la persoane cu vârsta sub 16 ani.

Cui transmitem datele dvs. cu caracter personal – Dacă ați aplicat la un anunț postat de HUNT RECRUITMENT în vederea participării la procesul de recrutare pentru ocuparea respectivului post, vom partaja datele dvs. personale cu angajatorul pentru care se efectuează recrutarea. De asemenea, putem partaja datele cu caracter personal cu autorități de aplicare a legii, reglementare sau avocați, în cazul existenței unor cerințe de constatare, exercitare sau apărare a unui drept în justiție sau într-o acțiune de soluționare a diferendelor.

Toate relațiile noastre cu terții se bazează pe respectarea principiilor GDPR, a temeiurilor legale asociate fiecărui tip de prelucrare, precum și a drepturilor și libertăților fundamentale ale clienților noștri, pe baza unor contracte care includ clauzele necesare de confidențialitate și protecție a datelor cu caracter personal. Datele dvs. cu caracter personal nu vor fi transferate către terți în scopuri de marketing.

Transferul internațional de date – Pentru clienții din Romania, HUNT RECRUITMENT nu transferă informații personale către alte locații din alte țări. În prezent, stocam si prelucram datele dvs. cu caracter personal doar pe teritoriul României. Singurele date personale care pot fi transferate prin intermediul canalelor uzuale de comunicare (telefon, email, platforme online, curier) reprezintă date de contact ale reprezentanților clienților și partenerilor noștri externi, pentru care exista contracte comerciale de colaborare, iar transferul se face cu acordul tuturor părților și persoanelor implicate, prin semnarea documentelor.

Pot exista situații în care datele personale ale unor clienți sunt prelucrate prin intermediul unor platforme ce conțin aplicații specializate, oferite sau găzduite de furnizori din afara Uniunii Europene, din țări care nu figurează pe lista de adecvare a UE. În astfel de cazuri, furnizorul de aplicații are rol de procesator de date personale prelucrate de HUNT RECRUITMENT în calitate de operator. Asumarea răspunderii pentru siguranța datelor prelucrate prin intermediul aplicațiilor respective îi revine furnizorului. În toate aceste situații, baza legală pentru transferul internațional de date prin simpla găzduire în cadrul unei aplicații/ platforme este asigurată prin Condițiile Contractuale Standard aprobate de Uniunea Europeană și încheiate de producător cu fiecare utilizator.

Cum asiguram securitatea si confidențialitatea datelor cu caracter personal – HUNT RECRUITMENT face demersuri rezonabile pentru a asigura securitatea și confidențialitatea datelor cu caracter personal prin implementarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, pentru a vă asigura informațiile și pentru a le proteja împotriva utilizării neautorizate sau ilegale și a pierderii sau distrugerii accidentale, inclusiv:

În ciuda măsurilor luate, vă atragem atenția că transmiterea informațiilor prin Internet, în general, sau prin atașarea de documente la utilitarele de comunicare din rețelele publice sau sociale, nu este complet sigură, existând riscul ca datele să fie văzute și utilizate de către persoane neautorizate. Nu putem fi responsabili pentru vulnerabilitatea datelor transmise prin intermediul unor sisteme care nu sunt sub controlul nostru.

Cum asigurăm respectarea drepturilor de acces la datele personale

În condițiile prevăzute de GDPR, în calitate de persoane vizate beneficiați de următoarele drepturi:

Dreptul la informare – se referă la dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către HUNT RECRUITMENT, conform celor descrise in prezentul document;

Dreptul de acces la date – dreptul de a obține de la HUNT RECRUITMENT o confirmare a faptului că prelucrăm sau nu date cu caracter personal, că avem în evidențe datele dvs. și că puteți solicita accesul la datele respective și la următoarele informații: ce date prelucram, in ce scop, daca acestea au fost divulgate terților și cui, precum si perioada de stocare a acestor date. Aveți dreptul de a primi gratuit o copie a datelor cu caracter personal ce fac obiectul prelucrării.

Dreptul la rectificare – dreptul de a obține corectarea datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și actualizarea datelor incomplete.

Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) – dreptul de a solicita ștergerea datelor personale fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive:

Pot exista situații în care, în urma solicitării de ștergere a datelor, HUNT RECRUITMENT să aplice procedee de eliminare a elementelor de identificare a persoanei, prin tehnici de anonimizare sau pseudonimizare, caz în care datele criptate nu mai intră sub incidența GDPR.

Dreptul la restricționarea prelucrării – în măsura în care contestați exactitatea datelor, solicitând restricționarea prelucrării acestora pe o perioada care ne permite verificarea corectitudinii acestora. Puteți să vă opuneți unor prelucrări  justificate prin legitimul nostru interes (altele decât cele de marketing direct) în cazul în care drepturile dvs. ca persoana vizată prevalează față de drepturile noastre legitime.

Dreptul la portabilitatea datelor – respectiv dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod uzual și într-un format ușor de citit. Totodată, aveți dreptul ca aceste date sa fie transmise de către HUNT RECRUITMENT unui alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege.

Dreptul la opoziție – în situații punctuale, putem înceta să prelucram datele dvs., cu excepția cazului în care avem motive legitime, imperioase și dovedibile care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dvs.

Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate – asigură dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care vă privesc sau care vă afectează într-o măsură semnificativă.

Dreptul de renunțare la consimțământ – reprezintă dreptul de retragere a permisiunii de utilizare a datelor personale pentru orice activitate de prelucrare efectuata de HUNT RECRUITMENT pentru care v-ați dat consimțământul. De reținut că retragerea acordului dat în prealabil se referă doar la prelucrările executate din momentul anunțării retragerii consimțământului, neafectând prelucrarea datelor efectuată pe durata existenței acordului și nu va afecta nici acordul dat pentru alte activități sau servicii. Pentru a beneficia de acest drept e suficient sa ne contactați și cererea dvs. va fi soluționată în cel mai scurt timp posibil.

Dreptul de a vă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) din Romania, care poate primi sesizări la: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod 010336, București, email: anspdcp@dataprotection.ro sau pe Internet: www.dataprotection.ro

Dreptul de a va adresa Justiției, pentru situațiile în care considerați că operatorul de date personale sau Autoritatea competenta nu au acordat atenția necesară solicitării dvs. de exercitare a drepturilor.

Prin aceasta politică, HUNT RECRUITMENT va asigură că vom acorda în permanență o maximă importanță respectării drepturilor dvs. fundamentale și în calitate de persoană vizată. Suntem convinși că orice solicitare ne veți trimite va fi rezolvată în cel mai scurt timp posibil, în concordanță cu prevederile legislației interne și internaționale și cerințele GDPR. În acest spirit,  HUNT RECRUITMENT a dezvoltat și implementat o procedură specială de soluționare a solicitărilor de acces la date venite din partea persoanelor vizate (clienți și parteneri).

E bine să rețineți că avem toate temeiurile juridice pentru a nu da curs unei cereri de acces la date în cazul în care ar afecta în mod negativ drepturile și libertățile fundamentale ale altor persoane vizate.

Datele noastre de contact – Ne puteți contacta oricând prin trimiterea solicitării dvs. prin poștă sau curier la adresa HUNT RECRUITMENT din Str. Avrig 23A-25A, Sector 2, București sau prin email la adresa office@hunt.ro cu mențiunea: ”În atenția Responsabilului cu protecția datelor personale”.

2023 © Hunt Recruitment. All Right Reserved.